Fotowoltaika dla firm

Każda firma, produkcyjna lub usługowa zmuszona jest na posiłkowanie się  energią elektryczną z sieci zewnętrznej. Niezależnie od wielkości firmy, rachunki za energię elektryczną stanowią znaczny koszt. Duże zużycie energii elektrycznej w firmach jest  efektem użytkowaniem  maszyn i urządzeń. Nawet firmy usługowe muszą zasilać komputery działające przez wiele godzin a w lecie wykorzystywać klimatyzacje do zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy.

Wiele zachodnich firm chcących być konkurencyjnymi na rynku jest w stanie pokrywać swoje zapotrzebowanie na energię z OZE. W Polsce  przedsiębiorcy przekonują się o fotowoltaiki, pozwala ona znacząco redukować koszty oraz zwiększać pozytywny wizerunek firmy jako przedsiębiorstwo dbające o środowisko.

 

Przedsiębiorca może odsprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej?

Jeżeli przedsiębiorca instaluje panele fotowoltaiczne, może się on rozliczać z zakładem energetycznym na zasadach  podobnych do prosumentów. W takim przypadku, przedsiębiorca który produkuje energie z instalacji fotowoltaicznej może:

zużywać wyprodukowaną energie na potrzeby własne,

sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci energetycznej po cenach hurtowych.

Najczęściej przedsiębiorca prosument korzysta się z obu możliwości jednocześnie, gdyż jest to najkożystniejsza ekonomicznie opcja. Ustawa o OZE, która z 1 stycznia 2016 r. obliguje zakład energetyczny do podłączenia instalacji do sieci oraz wymusza skup nadwyżki wyprodukowanego energii elektrycznej, stwarza to korzystną sytuację dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorca prosument

W chwili produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne, przedsiębiorca prosument zaspokaja potrzeby wszystkich lub części urządzeń w przedsiębiorstwie w własnej energii elektrycznej. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć pobór energii od dystrybutora lub pozwala chwilowo, całkowicie się od niego uniezależnić. Prowadzi to do znacznego obniżenia rachunków za energię elektryczną. To z kolei generuje oszczędności które kompensują koszty inwestycyjne w instalacje fotowoltaiczną.

Sprzedaż nadwyżek energii

W chwilach nadwyżek,  kiedy przedsiębiorstwo nie pobiera energii elektrycznej (np. weekendy, święta, produkcja poza godzinami pracy zakładu), całość lub nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną jest sprzedawana do zakładu energetycznego. Zakład energetyczny jest zobowiązany tą energię odkupić. Zysk dla przedsiębiorstwa w tym przypadku jest bezpośredni – opiera się na transakcji kupna–sprzedaży. Teoretycznie przedsiębiorca zarabia nawet w chwili kiedy jego przedsiębiorstwo nie pracuje.

Dodatkowo, sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki pozwala przedsiębiorcy na uzyskania Zielonych Certyfikatów w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przekłąda się tona możliwości uzyskania dodatkowych przychodów.

Przedsiębiorca prosument – krok po kroku

Jak zostać przedsiębiorcą prosumentem?

  1. Zamontuj instalacje fotowoltaiczną.
  2. Zgłoś instalacje do operatora sieci oraz zadeklaruj ilość wytworzonej energii elektrycznej.
  3. Operator wymieni licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, Zakład Energetyczny ma na to 30 dni.
  4. Zakład Energetyczny przekaże także „Oświadczenie przystosowania do sieci elektroenergetycznej”.
  5. Podpisz umowę o świadczenie usług dystrybucji z Zakładem Energetycznym.
  6. Podpisz umowę sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.
  7. Dodaj PKD 35.11Z na wytwarzanie energii elektrycznej.
  8. Uruchom instalacje.
  9. Po określonym w umowach czasie wystaw fakturę za sprzedaną energię elektryczną.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych Akceptuję.

Użytkowanie fotowoltaiki w firmie ma wiele zalet – do najważniejszych należą:

● Przedsiębiorca sam produkuje potrzebną energię elektryczną – uniezależnia się w ten sposób od dostaw energii z zakładu energetycznego.
● Ceny energii dla przedsiębiorcy są stale, nie zmieniają się przez 25–30 lat – jest to duży plus, jeśli weźmie się pod uwagę zapowiadane wzrosty cen.

● Nie tylko stałość ceny energii jest plusem – rachunki za energię elektryczną są po prostu mniejsze.

● Fotowoltaiczna instalacja nadachowa wykorzystuje dach budynku firmowego, który często jest niewykorzystywany – za to dobrze nasłonieczniony.

Instalacje fotowoltaiczne są nie wymagają obsługi użytkownika, a ich eksploatacja nie generuje dodatkowych kosztów.
●Układ fotowoltaiczny podnosi wartość nieruchomości. Poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii wzrasta również atrakcyjność i prestiż samego przedsiębiorcy..
● Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w firmie pozwala na odliczenie pełnego podatku VAT (23%).

●Koszty inwestycji związane z układem fotowoltaicznym mogą być amortyzowane – można dokonywać odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

pv_zdjęcie
mocowania PV (8)
Konstrukcja montażowa na grunt
PV (4)