Fotowoltaika dla rolnictwa

Tak jak rolnicy uprawiają role oraz hodują zwierząt tak samo mogą oni wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Prowadzi to do minimalizacji rachunków za energię elektryczną oraz skutkuje to realnymi oszczędnościami.

Obszary wiejskie posiadają ogromny potencjał dla rozwoju energetyki słonecznej. Cechują się one znacznie lepszymi warunkami nasłonecznienia a rozproszona budowa skutkuje mniejszym zacienieniem od gęstej zabudowy miejskiej. Dodatkowo gospodarstwa rolne dynamicznie się rozwijają,skutkuje to zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Każde gospodarstwo rolne zużywa dużo więcej energii niż przeciętne gospodarstwo domowe?

Pojęcie prosument ma swoje źródła w rolnictwie w przypadku którego konsumowane są produkty rolnicze. Podobnie może się to odbywać w przypadku energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Każde nawet najmniej zautomatyzowane gospodarstwo rolne zużywa więcej energii elektrycznej od domu jednorodzinnego. Wielokrotnie kwoty które są płacone za zużytą energie elektryczną przez rolnika sięgają kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo każda nowa automatyzacja jest kolejnym odbiornikiem energii elektrycznej. Dodatkowo urządzenia takie jak agregaty chłodnicze lub mrożące, młyny, podajniki paszy bądź pompy wody potrzebują stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Przekłada się to na możliwość uzyskania znacznych oszczędności wynikających z możliwości wykorzystania własnej energii elektrycznej.

 

Rolnik to też prosument.

W ustawie o OZE prosument został określony jako wytwórca energii elektrycznej który zużywa energię elektryczną na potrzeby własne. Definicja ta pozwala klasyfikować działalność rolnicza jako działalność prosumencką. Pozwala to rolnikowi prosumentowi wykorzystywać system opustów.  System ten polega na możliwości oddania do sieci energii elektrycznej która nie jest wykorzystana bezpośrednio z mikroinstalacji oraz odebrania jej w późniejszym okresie. Energia oddana i pobrana z sieci bilansowana jes 0,8:1 dla mikroinstalacji do 10 kW oraz 0,7:1 dla instalacji od 10 kW do 40 kW. Przekłada się to na możliwość użytkowania wirtualnego magazyn energii o sprawności 80% (lub 70%) w postaci sieci elektroenergetycznej. Rozwiązuje to oczywisty problem większej produkcji energii elektrycznej w lecie.

 

Korzyści z fotowoltaiki dla rolnictwa

Użytkowanie fotowoltaiki w rolnictwie niesie za sobą wiele korzyści – do najważniejszych należą:

●Rolnik prosument produkuje potrzebną energię elektryczną, dzięki czemu uniezależnia się od dostaw energii z zakładu energetycznego.
●Ceny produkowanej energii są stałe przez 25–30 lat – co znacznie wpływa na stabilność finansową, szczególnie w świetle zapowiadanych podwyżek cen energii.

Poprawnie dobrany układ fotowoltaiczny pozwala znacznie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną do – najczęściej – kilkunastu złotych miesięcznie.

Fotowoltaiczne instalacje nadachowe pozwalają wykorzystać dachy budynków gospodarczych, najczęściej niewykorzystywanych, za to z dobrymi warunkami słonecznymi.

●Zakład energetyczny musi odebrać energię elektryczną – wymusza to na nim system prosumencki.
●Instalacje fotowoltaiczne są bezobsługowe – użytkowanie systemu nie generuje dodatkowych kosztów.
●Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie powoduje wzrost wartości nieruchomości, a także podnosi jego prestiż.

●Rolnik prosument może zmniejszyć podatek rolny, a także skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej.
●Odpisy amortyzacyjne od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym pozwalają zmniejszyć koszty inwestycyjne.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych Akceptuję.

Ulga inwestycyjna na instalacje fotowoltaiczną

Rolnik który poniósł wydatek na przebudowę i unowocześnienie budynków ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnejzmniejszy wartość podatku rolnego. Montaż instalacji fotowoltaicznej w 100% wpisuje się w definicje wydatku na przebudowę i unowocześnienie budynku.

 

Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

właścicielami gruntów,

posiadaczami samoistnymi gruntów;

użytkownikami wieczystymi gruntów;

posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki

samorządu terytorialnego.

 

Każdy podatnikom podatku rolnego może skorzystać z ulga inwestycyjne której podstawa obliczana jest od wartości faktury VAT na wydatki poniesione na:

budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

zakup i instalacje urządzeń wykorzystywanych na cele produkcyjne m.in. urządzeń odnawialnych źródeł energii w tym budowę instalacji fotowoltaicznych.

 

Jak przyznawana jest ulga inwestycyjna:

budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

● odliczeniu 25% kwoty poniesionej na inwestycje od podatku rolnego,

● kwota odliczenia musi być  udokumentowana rachunkami,

● ulga może być rozliczna do 15 lat,

niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.

pv_zdjęcie
solar-panels-1794467_1280
mocowania PV (8)
PV (4)