panele fotowoltaiczne z logiem programu 'mój prąd' oszczędzanie na fotowoltaice w Krakowie

Trzecia edycja programu Mój Prąd – nabór wniosków od 1.07.2021


Od 1 lipca ruszył już trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroistalcaji fotowoltaicznych. W dzisiejszym artykule przedstawiamy:

 • ogólne informacje o programie Mój prąd 3.0;
 • nowe zasady programu Mój Prąd 3.0;
 • kto może się starać o dofinansowanie Mój Prąd 3.0;
 • jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie Mój Prąd 3.0;
 • jakie dokumenty należy przygotować do wniosku;
 • do kiedy oraz w jakiej formie można się starać o dofinansowanie Mój Prąd 3.0.

Zapraszamy do lektury!

Ogólne informacje o programie Mój Prąd 3.0

Celem programu Mój Prąd 3.0 jest zwiększenie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na terenie całej Polski. Dofinansowaniu podlega zakup, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz odbiór i uruchomienie instalacji do sieci o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Zwrot kosztów nastąpi w formie dotacji do 50 % poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł. Środki z dotacji zostaną wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez NFOŚiGW.

Okres wdrażania programu Mój Prąd 3.0 odbywa się w latach 2021-2023. Dofinansowaniu podlegają niezakończone instalacje fotowoltaiczne przed dniem 01.07.2021.

Dofinansowaniu nie podlegają jednak projekty, które polegają na zwiększeniu aktualniej mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. 

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

W związku z tym, iż tym razem mocno zmieniła się suma całkowitego budżetu na realizację celu wynosząca 534 000 tyś. zł ( wcześniej było 1 115 000 tyś. zł ), to suma dotacji na jednego beneficjenta wynosi 3 000 zł ( wcześniej było 5 000 zł ). 

Zmienił się także wskaźnik osiągnięcia celu programu, który jest mierzony np. poprzez zmniejszenie emisji CO2, którego planowana wartość wynosi 800 000 Mg/rok (wcześniej było 924 000 Mg/rok. 

Mamy też krótszy okres wdrażania. Aktualnie program Mój Prąd 3.0 realizowany będzie w latach 2021-2023, a program Mój Prąd 2.0 w latach 2019-2025. 

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0 odbywa się w trybie ciągłym, a nabór wniosków w poprzedniej edycji odbywał się w sposób konkursowy. 

W aktualnej edycji programu Mój Prąd beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji instalacji we wskazanej lokalizacji przez okres conajmniej 5 lat, licząc od dnia wpływu wypłaconego dofinansowania. W poprzedniej edycji okres ten wynosił 3 lata. 

Kto może się starać p dofinansowanie Mój Prąd 3.0

Program Mój Prąd 3.0 kierowany jest do osób fizycznych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Takie osoby muszą mieć podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Umowa ta reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej, która została wytworzona przez mikroinstalację fotowoltaiczną. 

Jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0

Aby pomyślnie uzyskać dotację z programu Mój Prąd 3.0 należy spełnić następuje warunki:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej;
 • realizacja została zakończona po 1.07.2021;
 • wszystkie faktury zostały opłacone przez złożeniem wniosku, a dokumenty księgowe zostały pomyślnie zaksięgowane;
 • wszystkie urządzenia zostały podłączone i uruchomione;
 • wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami został oddany w terminie naboru i w wymaganej formie;
 • cel i rodzaj inwestycji jest zgodny z Programem Priorytetowym.

Mój Prąd 3.0 – termin i forma składania wniosków

Nabór składania wniosków o dofinansowanie na mikoinstalacje fotowoltaiczną trwa od 1.07.2021 do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na cel programu Mój Prąd 3.0. 

Wniosek można złożyć poprzez narzędzie „Generator Wniosków o Dofinansowanie”, w skrócie GWD. Generator ten dostępny jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Przedstawiamy także szczegółową instrukcję obsługi narzędzia GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/Home/Help .

Dokument należy podpisać elektronicznie. Są dwie możliwości: profil zaufany lub podpis kwalifikowany. 

Mimo, iż GWD pozwala na przesłanie wniosku w wersji papierowej, to w programie Mój Prąd jest to niewskazane. Wnioski w formie papierowej zostaną odsyłane do Wnioskodawców bez ich uprzedniej rejestracji. 

Jeśli Wnioskodawca ma problem, aby podpisać wniosek elektronicznie, to należy zapisać dokument w wersji roboczej i powrócić do niego z czasem. 

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie z programu mój Prąd 3.0

Przy składaniu wniosków należy przygotować sobie nastepujące dokumenty:

 • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (jeśli jedna faktura ma dwie strony, to plik musi zostać skompresowany do jednego pliku);
 • dowody zapłaty lub oświadczenie o dokonanych wpłatach;
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza datę przyłączenia instalacji PV do sieci, z dołączonym numerem Punktu Poboru Mocy, w którym ją zainstalowano;
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez inną osobę niż beneficjent. 

Nie zapominajmy, że należy znać lub mieć w pobliżu dostępy do Profilu Zaufanego, aby podpisać wniosek podpisem elektronicznym. 

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania z programu Mój Prąd 3.0 ?

Zespół Skomat ma świadomość, że ubieganie się o dofinansowanie z programu Mój Prąd wymaga wielu formalności, co dla większości ludzi jest problematyczne. Dlatego oferujemy usługę kompleksowego pozyskiwania środków na inwestycje związaną z fotowoltaiką. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na fotowoltaikę, stąd możesz w pełni nam zaufać.

Nie musisz być z tym sam! Zadzwoń lub napisz! 

☎️ 726-232-000 
📧 kontakt@skomat.pl

Powrót do poprzedniej strony